Informacje dla klienta

Fazy projektowania:

  1. Ustalenie potrzeb inwestora – jest to pierwsza i jednocześnie najważniejsza faza projektu ponieważ od tego zależy czy klient będzie zadowolony z wykonanego projektu.
  2. Inwentaryzacja terenu – przed przystąpnieniem do projektowania konieczna jest wizja lokalna w terenie i zapoznanie się z istniejącą zabudową oraz warunkami lokalizacyjnymi.
  3. Analiza formalno-prawna – do celów projektowych niezbędny jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
  4. Projekt koncepcyjny – jest to wstępny projekt, który nasza firma wykonuje w formie wizualizacji 3D, na którym można zestawić oczekiwania klienta z możliwością ich zrealizowania.
  5. Projekt budowlany – po zaakceptowaniu przez inwestora projektu koncepcyjnego można przystąpić do wykonania właściwego projektu budowlanego, który za naszym pośrednictwem trafia do odpowiednich organów państwowych.
  6. Pozwolenie na budowę – po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz wykonaniu prawidłowo projektu budowlanego można ubiegać się o pozwolenie na rozpoczęcie prac.

Należey pamiętać, że przejście przez wszystkie wyżej wymienione kroki zajmuje w najlepszym wypadku około 4 miesiące dlatego nie warto czekać z decyzją o projekcie do ostatniej chwili 🙂