Nasza oferta

Wykonujemy:

 • Projekty budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich,
 • Projekty modernizacji budynków,
 • Inwentaryzacje budowlane,
 • Wizualizacje 3D,
 • Opinie i ekspertyzy techniczne,
 • Projekty zagospodarowania terenów,
 • Kosztorysy budowlane,
 • Projekty branżowe: sieci wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne,
 • Przeglądy roczne/pięcioletnie budynków,
 • Przeglądy roczne/pięcioletnie zewnętrznych siłowni oraz placów zabaw,
 • Usługi Kierownika budowy.