Sobieskiego 4/10, 42-600 Tarnowskie Góry

+48 888 478 837

draftabprojekty@gmail.com

O nas

O FIRMIE

Kilka słów o nas…

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wykonywaniem projektów budynków mieszkalnych, gospodarczych czy inwentarskich oraz procedurą związaną z uzyskiwaniem niezbędnych formalności oraz pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia budowy.
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie tak, by dopasować się do oczekiwań klienta. Zajmujemy się również wykonywaniem projektów dotyczących modernizacji budynków związanych z ich rozbudową, nadbudową czy przebudową. Wykonujemy także projekty techniczne niezbędne do rozpoczęcia budowy.
W celu lepszego zobrazowania projektowanego zamierzenia wykonujemy również wizualizacje 3D które pozwalają klientowi lepiej wyobrazić planowane przedsięwzięcie.

Poza projektowaniem zajmujemy się również sprawowaniem bieżącej kontroli nad obiektami budowalnymi w formie przeglądów półrocznych, rocznych oraz pięcioletnich. Świadczymy również usługi Kierownika Budowy, a także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Łączenie tych wszystkich funkcji pozwala na jeszcze szersze rozpoznanie problemów budowlanych oraz ich ograniczenie do minimum, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.

O FIRMIE

Informacje dla klienta

Nasz schemat działania:

  1. Ustalenie potrzeb inwestora – jest to pierwsza i jednocześnie najważniejsza faza projektu ponieważ od tego zależy czy klient będzie zadowolony z wykonanego projektu.
  2. Inwentaryzacja terenu – przed przystąpieniem do projektowania konieczna jest wizja lokalna w terenie i zapoznanie się z istniejącą zabudową oraz warunkami lokalizacyjnymi.
  3. Analiza formalno-prawna – do celów projektowych niezbędny jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
  4. Projekt koncepcyjny – jest to wstępny projekt, który nasza firma wykonuje w formie wizualizacji 3D, na którym można zestawić oczekiwania klienta z możliwością ich zrealizowania.
  5. Projekt architektoniczno-budowlany – po zaakceptowaniu przez inwestora projektu koncepcyjnego można przystąpić do wykonania właściwego projektu budowlanego, który za naszym pośrednictwem trafia do odpowiednich organów państwowych.
  6. Pozwolenie na budowę – po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz wykonaniu prawidłowo projektu budowlanego można ubiegać się o pozwolenie na rozpoczęcie prac.
  7. Projekt techniczny – w oczekiwaniu na otrzymanie pozwolenia na budowę przystępujemy do opracowania projektów technicznych, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy.
  8. Nadzór budowy – po przeprowadzeniu klienta przez proces projektowy oferujemy również świadczenie usług kierownika budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego jeśli taki jest konieczny.
  9. Przeglądy budowlane obiektów – po oddaniu budynku do użytkowania świadczymy usługi polegające na wykonaniu przeglądów półrocznych, rocznych oraz pięcioletnich w trakcie eksploatacji obiektów.

Opinie naszych klientów

O FIRMIE

Nasza firma w liczbach

Lat na rynku

Zrealizowanych projektów

Uzyskanych pozwoleń na budowę

Nadzorów budowlanych